NGROHJE NËN SUVATIM

Vendosja e paneleve ngrohës Thermal Technology® mund të kryhet nga çdo person jo profesionist.Instalim, si mur dhe tavan, mund të kryhet nga çdo person duke e fiksuar me gozhdë atje ku ka nevojë, pastaj do të vazhdojë me lidhjen elektrike në mes të elementeve të ndryshme të ngrohjes (në qoftë se më shumë se një) dhe në fund të procedojë me hedhjen e suvasë. Para se të ndizni sistemin ngrohës sigurohuni se suvaja është plotësisht e thatë.
Rrjeta mund të instalohet edhe midis suvasë dhe shtresë qeramike, në të cilin rast rrjeta duhet të fiksohet dhe e mbuluar nga një shtresë e kole elastike duke përdorur mistri dhe mjete plastike pa dhëmbëzime. Para se të vazhdoni me Veshjen prej qeramike prisni të thahet kola, sipas udhëzimeve të prodhuesit.
Edhe për veshjen përdorni kolë elastike dhe mjete plastike pa dhëmbë.
Instalimi elektrik duhet të kryhet nga një personel i kualifikuar.

Rregullat e përgjithshme

  • Sigurohuni që produktet e përdorura për veshje muri  të jenë në përputhje me ngrohjen në mur.
  • Përdorni kolë elastike të përshtatshme për aplikim në sipërfaqe.
  • Para se të vazhdojni me suvatimin e sipërfaqes testoni sistemin.
  • Besojni punën për lidhjet elektrike një personeli të kualifikuar.

Ju këshillojmë të vendosni senjalistik në mur për të treguar masat e sigurisë. Kjo për të shmangur që muri të shpohet gabimisht në një pjesë ku ka prani energjisë elektrike.

 

LEGENDA:

A) Mur tulle
B) Suavja
C) Elementi ngrohës nën suva

DATA TEKNIKE.

  • Furnizimi: 230Vac.
  • Fuqia: 100-200Watt/m2.
  • Temperatura maksimale: 65°C me termostat mabjenti prej 20°C.

Karakteristikat e kabllos me fibër karboni

  • Kabllo fleksibël me përcjellës në fibër karboni, izoluar me gomë speciale.
  • Kabllo i brëndshëm në fibër karboni me shumë fije .
  • Gome speciale, bën kabllorin veçanërisht rezistent ndaj temperaturave të larta dhe të ulëta.

 

Referenca Fuqia Dimensioni cm. Spesori
PIR1.A.000.000 390 Watt 200 X 50 4 mm
PIR1.B.000.000 300 Watt 150 X 50 4 mm

Ky produkt respekton masat e sigurisë elektrike sipas Direktivës së voltazhit të ulët 2006/95 / EC dhe me kërkesat e pajtueshmërisë elektro magnetike sipas Direktivës 2004/108 / EC.

Rruga: Bulevardi "Bajram Curri", pallatet e Aviacionit (perballe ish ekspozites) - Tirane | Cel 00355689026474 | email: althermaltt@yahoo.com

Copyright (c) Sistem Ngrohje