Fibra e Karbonit | Fiber Carbon

Fibra e Karbonit është element i qëndrueshëm, i fortë dhe performant që mbështet të gjithë prodhimet e ngrohjes elektrike të teknologjisë së patentuar THERMAL TECHNOLOGY.

Karakteristikat e Carbon Fiber (Fibra e karbonit):

– Nuk ka inertësi termike

– Aftësi për të ruajtur nxehtësinë në sasi të mëdha

– Ngron ambjentet ose siperfaqet shumë shpejt

– I qëndrueshëm dhe i fortë

– I efektshëm në çdo temperaturë (-40 / + 300 ° C)

– Nuk ka zgjerim termike – Nuk ndryshket

– Është fleksibël (i përthyeshëm)

– Është i riciklueshë

– Nuk prodhon fusha elektromagnetike

Karakteristikat e veçanta të Fibrës së karbonit bëjnë që ngrohja të jetë shumë herë më e lartë se çdo sistem tjetër mundësuar nga energjisë elektrike.

Disa informacione të dobishme: Carbon Fiber dhe Grafit

Grafit është një derivat i karbonit, por, në vend të jet “rezistencë”, i cili është karboni, është një “kondutor” i energjisë elektrike duke svogëluar sasinë e konsumit të energjisë. Ekzistojnë sisteme të ngrohjes bazuar në grafit të cilat shumë herë janë gabimisht ose qëllimisht krahasohen / zëvendësohet me termin “Carbon Fiber”.

Rrezatimi elektromagnetik në sistemet e ngrohjes elektrike

Në prezantimin e sistemeve të ngrohjes elektrike është raportuar shpesh: “. Emetimet elektromagnetike nën normën ..”, apo “Pajisjet dhe aparatet elektronike të prodhojnë fushat elektromagnetike për shkak të … produktet e tyre … kanë fusha elektromagnetike të ulët “, apo” … impianti funksi0non me tension të ulët (24V), domethënë zero emisionet … “neglizhuar faktin se është e domosdoshme prania e një transformatori për operacionin e tij. Për shembull, për një dhomë e 15m² instaluar me një fuqi të 1.200W kërkon një transformator prej 50A, i cili në mënyrë të pashmangshme gjeneron fusha elektromagnetike. Thermal Technology srl, ka testuar dhe certifikuar produktet e saj në një institut të njohur dhe dokumentacioni është në dispozicion në këtë faqe interneti.

Certifikimi i produkteve dhe sistemeve Të gjitha produktet në treg janë të shoqëruara natyrisht me informacion mbi cilësinë dhe efikasitetin e tyre CE. THERMAL TECHNOLOGY srl është në gjendje të sigurojë vërtetimin në lidhje me sigurinë elektrike (CE – TUV – NF – LVD – CB), emisioneve elektromagnetike, rezistence ndaj zjarrit, forca mekanike, certifikimit ATEX për industrinë, sistemin e prodhimit ISO 9001.

Patentat Sistemi Carbon Fiber-elektrike-kabllo është patentuar në mbarë botën, ndërsa sistemet e panumërta janë të mbuluara nga patentat e aplikimit.

Rruga: Bulevardi "Bajram Curri", pallatet e Aviacionit (perballe ish ekspozites) - Tirane | Cel 00355689026474 | email: althermaltt@yahoo.com

Copyright (c) Sistem Ngrohje