NGROGJE PER AMBJENTE TE HAPURA

Kundër ngrirjes – ngrohje për ambjente të hapura
Kjo rrjetë është një produkt i projektuar për përdorim të jashtëm, kundër ngrirjes, për të shkrirë borën dhe akullin në trotuare, ose shkallët e jashtme.

  

Zgjidhja ideale për problemet që shkakton akumulimit i dëborës dhe formimi i akullit në vendkalimet e këmbësorëve, shkallët e jashtëme, shkallë për në garazhet, etj …
E tëra mund të kontrollohet nga çentralinat e kontrollit dhe sonda që perfeksionojnë operacionin.

 

 

Rete sotto cementoRete sotto porfidoRete sotto asfalto

INSTALIMI

Shtrimin e elementeve të ndryshëm dhe lidhja e tyre bëhet nëpërmjet lidhësit IP67.

Lidhja e impjantit elektrik duhet kryer vetëm nga persona të kualifikuar.
Hedhja e betonit:

Rrjeta ngrohëse mund të zhytet në çimento. Rrjeta duhet të vendoset -5/6 cm nga niveli i çimentos, që kjo të ketë një ngrohje të shpejtë.

 

 

 

Në rast shtrimi me pllaka:

Rrjeta ngrohëse mund të vendoset mbi çimento për shembull. Rrjeta duhet të vendoset -5/6 cm nga niveli i çimentos, që kjo të ketë një ngrohje të shpejtë.

 

 

 

 

Vendosja nën zift:

Rrjeta ngrohëse mund të vendoset mbi çimento për shembull.

këshillojmë që të nivelohet me një shtresë çimento ose kolë para se të vendoset rrjeta, në mënyrë të tillë që të mbrohet rrjeta nga dëmtimet e mundëshme gjatë hedhjes së ziftit.

Shëmbuj si mund të vendoset:

Rruga: Bulevardi "Bajram Curri", pallatet e Aviacionit (perballe ish ekspozites) - Tirane | Cel 00355689026474 | email: althermaltt@yahoo.com

Copyright (c) Sistem Ngrohje