NGROHJE PER VENDE KULTI DHE MUZEUME

Për të ngrohur kishat, xhamitë, vendet e kultit dhe muzeumet, dhe mjedise të sipërfaqeve të madha, mënyra e preferuar është ajo e sistemet me ajër. Një imojant i këtij lloji kërkon një çentral termike, seri baterish dhe tuba për përcjelljen e ajrit. Humbjet e gjeneratorëve dhe në tubacion paksojnë rendimentin e impjantit. Për më tepër, ky fenomen sjell ajrin e ngrohtë në zonën e sipërme të lokaleve, në kundërshtim me nevojat e klientit.

Për ngrohjen e kishave dhe xhamive, muzeumeve dhe vendet e kultit, Thermal Technology ofron ngrohje me rrezatim të përfituar nga elementet e ngrohjes të pozicionuar në dysheme ose tavan, e cila është në gjendje për të korrigjuar problemin e sipër-përmëndur.

Si nga pikëpamja e kursimit të energjisë (për këtë arsye më ekonomike) por edhe për rehatin, zgjidhja ideale  është duke siguruar të nxehtit vetëm ku është e nevojshëm (vënde ku kalojnë persona..) dhe një menaxhim elektronik në bazë të nevojës aktuale, duke kursyer energji aty ku nuk nevojitet….

Instalimit është gjithmonë i shpejtë dhe estetik, shpenzimet e instalimit janë dukshëm më të ulëta se çdo sistem tjetër tradicionale me ajër ose ujë.

Fuqia e impjantit është më e ulët sesa ajo që parashikohet normalisht nga impjantët tradicional, sepse energjia termike prodhohet direkt në vendin e përdorimit, dhe jo nga impjantet e energjisë të pozicionuar në një distancë të konsiderueshme që humb gjatë rrugës.

Zgjidhjet e ofruara janë të ndryshme në varësi të rrethanave dhe nevojave.

Divizioni i kategorive:

  • platformat e ndërtuar në vënd
  • platforma modulare të ndërtuara më përpara
  • nën-tapete ngrohës
  • tapete ngrohës
  • element rrezatues nga toka, muri apo të varur.

 

Rruga: Bulevardi "Bajram Curri", pallatet e Aviacionit (perballe ish ekspozites) - Tirane | Cel 00355689026474 | email: althermaltt@yahoo.com

Copyright (c) Sistem Ngrohje