Sisteme për shtëpi: ngrohje elektrike për shtëpinë

Thermal Technology ofron sisteme të ndryshme për ngrohjen e shtëpisë me fibra karboni.

Impjantet ngrohës elektrikë me fibra karboni kanë disa karakteristika interesante:

  • Janë  ngrohës ekonomik për shtëpinë tuaj: kostot e instalimit janë shumë të ulëta;
  • Të instalosh një sistem elektrik për ngrohje është e lehtë dhe i lirë (nuk ka nevojë për specialist të kualifikuar);
  • (Qoftë sisteme për ngrohje nën dysheme apo ato me rrezatim që vendosen në mure apo tavane kanë spesor shumë të hollë deri në 0.4 mm, ndërsa radiatorët që instalohen në mur janë vetëm 2,5 cm.) 
  • Ngrohja elektrike me fibra karboni karakterizohet nga mungesa e plotë e mirëmbajtjes dhe kontrolleve periodike;
  • Sistemi aktual ka mekanizëm që nuk konsumohet me kalimin e kohës (nuk ka pjesë në lëvizje);
  • Të ngrohësh shtëpinë elektrikisht lejon të menaxhosh temperaturën nga dhoma në dhomë (kështu që ju mund të bëni më të madh kontrollin e programueshëm dhe automatizimi në shtëpi);
  • Një fibër karboni prodhon një ngrohje ekologjike  dhe respekton mjedisin (ajo nuk prodhon CO2 dhe as fusha elektromagnetike);

Duke kërkuar për një zgjidhje se si të ngrohni shtëpinë tuaj, ju duhet të dini se ngrohja me fibra karboni do të thotë të kesh një sistem ngrohje inovative dhe me kosto të ulët, jo vetëm për kursimet në burimin e energjisë së përdorur, por për shkak të mungesës së kostove fikse në vit. Në sistemet e tipit tradicional, në fakt, kostot fikse në vit, si mirëmbajtja dhe amortizimi e kalon koston e energjisë që nevojitet për funksionimin e tyre.

Rruga: Bulevardi "Bajram Curri", pallatet e Aviacionit (perballe ish ekspozites) - Tirane | Cel 00355689026474 | email: althermaltt@yahoo.com

Copyright (c) Sistem Ngrohje