FIBRA E KARBONIT

-50% KOSTO INSTALIMI

Sistemi jone eshte i lidhur drejtperdrejte me rrymen elektrike.

0% CLIRIM LENDESH TE DEMSHME

Nuk perdoren lende djegese qe rrisin edhe me teper nivelin e CO2 ne atmosfere.

0 KOSTO MIREMBAJTJE

Sistemi nuk kerkon asnje mirembajtje periodike, ndryshe nga sistemet tradicionale te ngrohjes.

NIVEL I LART SIGURIE

Cdo produkt Thermal Technology eshte i mbrojtur ndaj pluhurave dhe lengjeve.

-40% KONSUM ENERGJITIK

Vetite perkatese te fibres se karbonit te Thermal Technology ulin ndjeshem konsumin energjitik.

GARANCI DERI 15 VITE

Produktet Thermal Technology, edhe perse nuk kane asnje tip perdorimi, jane me garanci 15 vite per sistemet ne dysheme, 5 per radiatoret dhe 2 per mbulesa elektrike ngrohese dhe komponent elektrik.

NGROHJA JUAJ ESHTE DETYRA JONE

ofrojme zgjidhje te ndryshme

nder te cilat:

Rrjete ngrohese

Dyshek Ngrohes

aquarius

Radiatore

mos hesitoni te na kontaktoni